Grafische interface voor LEANDVB

Uit Projectgroep .540
Ga naar: navigatie, zoeken

Grafische Interface voor LEANSDR V4.0

[Originele link naar LEANSDR http://www.pabr.org/radio/leandvb/leandvb.en.html]Leandvb-update.png Schermafbeelding Python Script


Update Oktober 2017: Toegevoegd LimeSDR frontend. Keuze nu uit RTL-SDR of LimeSDR input. Dankzij de aanpassing van de maker van LEANSDR om 16 bit int´s te ondersteunen maakt het mogelijk om ook andere SDR radios te gebruiken. In combinatie met voorbeeldsource van LimeSuite ( BasicRX.cpp ) was het makkelijk om de LimeSDR te gebruiken als front-end. Ik heb in de settings nu een keuze mogelijkheid of je met de RTL of de Lime wilt ontvangen, als je de lime kiest kun je antenne input, bandbreedte en gain instellen. De IQ samples worden naar een pipe geschreven en Leandvb neemt die pipe als input data. Source beschikbaar als je ermee wilt werken. Testen met hoge samplerates zijn nog niet gedaan, alle sample rates van 2000 KS/s tot aan 150 Ks/s werken prima. Op deze manier wordt het mogelijk om op 13cm en 9cm ook DATV te ontvangen.

Motivatie: LEANDVB is eigenlijk geschreven om de ISS te volgen en een DVB-S opname te maken zodra hij binnen bereik komt met behulp van een RTL SDR dongle. Software wordt aangestuurd door parameters op de command line. Om eenvoudiger het programma te kunnen gebruiken heb ik er een Python script omheen gemaakt waardoor de meest gebruikte parameters ingesteld kunnen worden in daarvoor gemaakte invoer velden. Ik zal het hier beschrijven en delen op deze pagina. Een aantal parameters zijn belangrijk, de ontvangst frequentie, de sample rate en de afwijking van de RTL dongel. (Erg belangrijk bij lage sample rates). Voor deze parameters zijn 3 aparte invoervelden gemaakt, daarnaast kun je opgeven of je de automatische gain aan wilt zetten en of je low sample rate gaat gebruiken, bv 250 KS/s. Script berekend de sample rate die de RTL dongel mag gebruiken. Uiteindelijk maakt dit programma een opstart bestand genaamd ¨runlean¨ en gaat dit opstarten als op button ¨execute¨ klikt. De ingestelde parameters worden ook opgeslagen in een bestand genaamd ¨leanlastrun¨, dit bestand wordt ingelezen als je het programma weer opstart, anders zou je telkens weer de parameters moeten ingeven en dat vinden wij niet zo leuk. Dit script start ook meteen leandvb op, dus je krijgt meteen wat te zien als je op ëxecute¨ klikt. Om een andere instelling te activeren moet je eerst leandvb en eventueel een schermafbeelding sluiten ( kruisje sluiten activeren in 1 van de leandvb windows). PS, als je geen ffplay hebt dan kun je dit vervangen door mplayer in het script.

Installatie tips: Zie hieronder de source, als je dit copy-paste in een bestand en in dezelfde directory zet als leandv en je geeft het bv de naam ¨leandv-gui.py¨ dan kun je dat bestand een vlag geven dat het opgestart kan worden als je er dubbel op klikt, commando = sudo chmod +x leandvb-gui.py , een andere mogelijkheid om het op te starten is het volgende commando : sudo python leandvb-gui.py . Als je een kleine jpg image van 180x180 pixels genaamd logo.jpg in dezelfde directory zet krijg je een mooi plaatje in de rechter bovenhoek. Als je het er niet inzet blijft die plek leeg.

Ontwikkeld voor Raspberry PI3 (rasbian) en UBUNTU 14.04 of hoger, kan zijn dat bepaalde modules nodig zijn, die kunnen over het algemeen dmv de bekende sudo apt-get commandoś geinstalleerd worden. In ieder geval is sudo apt-get install python-imaging-tk package noodzakelijk dit is om het logo zichtbaar te maken wat overigens zelf te bepalen is, kun je bv je call in zetten (hi)). Voor deze geweldige Software only DVB ontvanger is enige kennis van Linux noodzakelijk. Voordeel is dat je alles kunt aanpassen naar je eigen idee en smaak.

Testen: 2000 KS/s op Raspberry PI 3 is haalbaar in geval je hem op no-preprocessing zet. F4DAV heeft heel veel verbeteringen aangebracht en instelmogelijkheden. Dit geeft flexibiliteit en inzetmogelijkhden op diverse hardware platvormen. Computer systemen met veel rekenpower kunnen de functie Max Sensitivity gebruiken, Raspberry PI kun je zonder pre-processing of GUI nog een hoge sample rate zichtbaar maken. Zeer flexibel en afhankelijk van ontvangst signaal nivo en kwaliteit kun je een zo optimale instelling kiezen. Als je vragen hebt over de grafische schil, stuur een mail naar pe2jko@540.org en probeer je te helpen. Voor deze software is goede kennis van Linux noodzakelijk om op te zetten.

#!/usr/bin/env python

from Tkinter import *
from PIL import ImageTk, Image
import os


# Simple UI voor LEANDVB, DVBS receiver.
# requires sudo apt-get install python-imaging-tk package
# keep everything in same directory where leandvb is
# if you add a 180x180 pixels file called logo.jpg it will be
# showed in richt corner.
# pe2jko@540.org

master = Tk()
master.title('LeanDVB interface')parameters = ""
lengte=0
parameter1_conv1=0
parameter2_conv2=0
parameter3_conv3= ""
if os.path.isfile("leanlastrun"):
  file = open("leanlastrun", "r")
  parameter1 = file.readline() #freq
  parameter2 = file.readline() #samplerate
  parameter3 = file.readline() #fec
  parameter6 = file.readline() #tune
  parameter4 = file.readline() #fastlock
  parameter5 = file.readline() #lowsr
  parameter7 = file.readline() #viterbi
  parameter8 = file.readline() #Gui
  parameter9 = file.readline() #No preprocessin
  parameter10 = file.readline() #max sensitive
  parameter11 = file.readline() #hard-metric
  parameter12 = file.readline() #rtl0
  parameter13 = file.readline() #rtl1
  parameter14 = file.readline() #pad leandvb
  parameter15 = file.readline() #ppm
  parameter1_conv1 = str(parameter1[:-1])
  parameter2_conv2 = int(parameter2)
  parameter3_conv3 = str(parameter3[:3])
  parameter4_conv4 = int (parameter6)
  file.close()
else:
  parameter1_conv1 = 1252
  parameter2_conv2 = 2000
  parameter3_conv3 = "1/2"
  parameter4_conv4 = 0
  parameter1 = "1252"
  parameter2 = "2000"
  parameter3 = 1
  parameter4 = 1
  parameter5 = 1
  parameter6 = 0
  parameter7 = 0
  parameter8 = 1
  parameter9 = 0
  parameter10 = 0
  parameter11 = 0
  parameter12 = 1
  parameter13 = 0
  parameter14 = "leandvb."
  parameter15 = 1
  
var1 = IntVar()
Checkbutton(master, font = "Verdana 13 italic", text="Fastlock", variable=var1).grid(row=5, sticky=W)
var2 = IntVar()
Checkbutton(master, font = "Verdana 13 italic" ,text="Low SR", variable=var2).grid(row=5, column=1, sticky=W)
var3 = IntVar()
Checkbutton(master, font = "Verdana 13 italic" ,text="Viterbi", variable=var3).grid(row=5, column=1, sticky=E)
var4 = IntVar()
Checkbutton(master, font = "Verdana 13 italic" ,text="Hard-Metric", variable=var4).grid(row=5, column=1)

Label(master,font = "Verdana 10 italic", text="-----------------------").grid(row=4,column=0)
Label(master,font = "Verdana 10 italic", text="---------------------------------------------------------").grid(row=4,column=1)
var5 = IntVar()
Checkbutton(master, font = "Verdana 13 italic", text="Gui", variable=var5).grid(row=7, sticky=W)
var6 = IntVar()
Checkbutton(master, font = "Verdana 13 italic" ,text="No Pre-Processing", variable=var6).grid(row=7, column=1, sticky=W)
var7 = IntVar()
Checkbutton(master, font = "Verdana 13 italic" ,text="Max sensitive", variable=var7).grid(row=7, column=1, sticky=E)
Label(master,font = "Verdana 8 italic", text="").grid(row=6,column=0)
Label(master,font = "Verdana 8 italic", text="").grid(row=8,column=0)

rtl0 = IntVar()
rtl1 = IntVar()
ppm = IntVar()
padlean = StringVar()

var1.set(int(parameter4))
var2.set(int(parameter5))
var3.set(int(parameter7))
var4.set(int(parameter11))
var5.set(int(parameter8))
var6.set(int(parameter9))
var7.set(int(parameter10))
rtl0.set(int(parameter12))
rtl1.set(int(parameter13))
padlean.set(str(parameter14[:-1]))
ppm.set(int(parameter15))

e = Entry(master, font = "Verdana 15 bold")
f = Entry(master, font = "Verdana 15 bold")
g = Entry(master, font = "Verdana 15 bold")
h = Entry(master, font = "Verdana 15 bold")
e.insert(0, parameter1_conv1)
f.insert(0, parameter2_conv2)
g.insert(0, parameter3_conv3)
h.insert(0, parameter4_conv4)
e.grid(row=0, column=1)
f.grid(row=1, column=1)
g.grid(row=2, column=1)
h.grid(row=3, column=1)


e.focus_set()
if os.path.isfile("logo.jpg"):
  im = Image.open('logo.jpg')
  photo = ImageTk.PhotoImage(im)
  label = Label(image=photo)
  label.image = photo
  label.grid(row=0, column=3, columnspan=2, rowspan=3,sticky=W+E+N+S, padx=5, pady=5)

def einde():
  master.destroy()def preset1():
  top = Toplevel()
  top.title("Default Settings")
  top.geometry("300x200+30+30")  
  top.transient(master)
  C1 = Checkbutton(top, font = "Verdana 11 italic", text="RTL=0", variable=rtl0)
  C1.pack()
  C2 = Checkbutton(top, font = "Verdana 11 italic", text="RTL=1", variable=rtl1)
  C2.pack()
  kk= Label(top, font = "Verdana 10", text="Path to Leansdr :")
  kk.pack()
  i = Entry(top, font = "Verdana 10", width=35, textvariable=padlean)
  i.pack()
  kl= Label(top, font = "Verdana 10", text="------------")
  kl.pack()
  kk= Label(top, font = "Verdana 10", text="PPM offset RTL0")
  kk.pack() 
  j = Entry(top, font = "Verdana 10", width=15, textvariable=ppm)
  j.pack()
  km= Label(top, font = "Verdana 10", text="------------")
  km.pack()
  topButton = Button(top, text="CLOSE", command = top.destroy)
  topButton.pack()


def save_parms():
  sub = ""
  samplerate = 0
  freq = 0
  tune = 0
  fastlock = var1.get()
  lowsr = var2.get()
  viterbi = var3.get()
  gui = var5.get()
  nopreprocess = var6.get()
  maxprocess = var7.get()
  hardmetric = var4.get()
  rtldongle0 = rtl0.get()
  rtldongle1 = rtl1.get()
  leanpad = padlean.get()
  srsubstring = f.get()
  tunesubstring = str(1)
  opslaanfreq= e.get()
  fsubstring = float(e.get())
  tunesubstring = str(1)
  freq = fsubstring * 1000000
  freqfinal=int(freq)
  samplerate = int(srsubstring) * 1000
  fec = tkvar3.get()
  tune = h.get()
  ppmwaarde = ppm.get()
  file = open("runlean", "w")
  file.write("#!/bin/sh \n\n")
  file.write(sub)
  file.close()
  file = open("leanlastrun", "w")
  file.write(str(opslaanfreq) + "\n")  
  file.write(srsubstring + "\n")
  file.write(fec + "\n")
  file.write(tune + "\n")
  file.write(str(fastlock) + "\n")
  file.write(str(lowsr) + "\n")
  file.write(str(viterbi) + "\n")
  file.write(str(gui) + "\n")
  file.write(str(nopreprocess) + "\n")
  file.write(str(maxprocess) + "\n")
  file.write(str(hardmetric) + "\n")
  file.write(str(rtldongle0) + "\n")
  file.write(str(rtldongle1) + "\n")
  file.write(str(leanpad) + "\n")
  file.write(str(ppmwaarde) + "\n")
  file.write(tunesubstring + "\n")
  file.close()

def callback():
  ppmwaarde = ppm.get()
  sub = ""
  samplerate = 0
  freq = 0
  tune = 0
  fastlock = var1.get()
  lowsr = var2.get()
  viterbi = var3.get()
  gui = var5.get()
  nopreprocess = var6.get()
  maxprocess = var7.get()
  hardmetric = var4.get()
  rtldongle0 = rtl0.get()
  rtldongle1 = rtl1.get()
  leanpad = padlean.get()
  if (lowsr == 1):
    bandbreedte = 1024000
  else:
    bandbreedte = 2700000
  if (fastlock == 1):
    fastlockstring = "--fastlock"
  else:
    fastlockstring = ""
  if (viterbi == 1):
    viterbistring = "--viterbi"
  else:
    viterbistring = ""
  if (gui == 1):
    guistring = "--gui"
  else:
    guistring = ""
  if (nopreprocess == 1):
    nopreprocessstring = "--hs"
  else:
    nopreprocessstring = ""
  if (maxprocess == 1):
    maxprocessstring = "--hq"
  else:
    maxprocessstring = ""
  if (hardmetric == 1):
    hardmetricstring = "--hard-metric"
  else:
    hardmetricstring = ""
  if (rtldongle0 == 1):
    rtlstring = "0"
  else:
    rtlstring = "1"    
  srsubstring = f.get()
  opslaanfreq= e.get()
  fsubstring = float(e.get())
  tunesubstring = str(1)
  freq = fsubstring * 1000000
  freqfinal=int(freq)
  samplerate = int(srsubstring) * 1000
  fec = tkvar3.get()
  tune = h.get()

  sub = "rtl_sdr -d " + rtlstring + " -f " + str(freqfinal) + " -s " + str(bandbreedte) + " -p " + str(ppmwaarde) + " - | " + str(leanpad) + " " + guistring + " " + maxprocessstring + " "+ nopreprocessstring + " " + viterbistring + " " + hardmetricstring + " " + fastlockstring + " --tune " + tune + " --cr " + str(fec) + " --sr " + str(samplerate) + " -f " + str(bandbreedte) + " | ffplay -v 0 - \n" 

  file = open("runlean", "w")
  file.write("#!/bin/sh \n\n")
  file.write(sub)
  file.close()
  file = open("leanlastrun", "w")
  file.write(str(opslaanfreq) + "\n")  
  file.write(srsubstring + "\n")
  file.write(fec + "\n")
  file.write(tune + "\n")
  file.write(str(fastlock) + "\n")
  file.write(str(lowsr) + "\n")
  file.write(str(viterbi) + "\n")
  file.write(str(gui) + "\n")
  file.write(str(nopreprocess) + "\n")
  file.write(str(maxprocess) + "\n")
  file.write(str(hardmetric) + "\n")
  file.write(str(rtldongle0) + "\n")
  file.write(str(rtldongle1) + "\n")
  file.write(str(leanpad) + "\n")
  file.write(str(ppmwaarde) + "\n")
  file.write(tunesubstring + "\n")
  file.close()
  os.system("sh ./runlean")

Button(master,font = "Verdana 11 italic", text='EXIT', command=einde).grid(row=7, column=3,sticky=E)
Button(master, font = "Verdana 11 italic",highlightbackground='red',text='START', command=callback).grid(row=7, column=3,sticky=W)
Button(master, font = "Verdana 11 italic",fg='red',highlightbackground='blue',text='Default Settings', command=preset1).grid(row=3, column=3)
Button(master, font = "Verdana 11 italic",fg='red',highlightbackground='blue',text=' Save Settings ', command=save_parms).grid(row=5, column=3)
#Button(master, font = "Verdana 9 italic",fg='red',highlightbackground='blue',text='UI options', command=preset3).grid(row=2, column=5, ipady=5,sticky=E, ipadx=5)
#Button(master, font = "Verdana 9 italic",fg='red',highlightbackground='blue',text='General Options', command=preset4).grid(row=3, column=5, ipady=5,sticky=E,ipadx=5)

tkvar1 = StringVar(master)
 
# Frequency Dropdown
choices1 = { '1252','1257','1260','436','437','1255','1252.600','1280','1250','1253'}

tkvar1.set(parameter1[:-1]) # set the default option
 
popupMenu = OptionMenu(master, tkvar1, *choices1)
Label(master, text=" Frequency ", font = "Verdana 14 italic").grid(row = 0, column = 0)
Label(master, text="MHz", font = "Verdana 14 italic").grid(row = 0, column = 2,sticky=W)
popupMenu.grid(row = 0, column =1, sticky=E)
 
# on change dropdown value
def change_dropdown1(*args):
  print( tkvar1.get() )
  e.delete(0, END)
  e.insert(0, tkvar1.get())
  
 
# link function to change dropdown
tkvar1.trace('w', change_dropdown1)

tkvar2 = StringVar(master)
 
# SampleRate
choices2 = { '125','150','250','333','400','500','600','750','1000','1500','2000','2083','3000','4000','4340','5000'}

tkvar2.set(parameter2[:-1]) # set the default option
 
popupMenu = OptionMenu(master, tkvar2, *choices2)
Label(master, text=" Samplerate ", font = "Verdana 14 italic").grid(row = 1, column = 0)
Label(master, text="S/R", font = "Verdana 14 italic").grid(row = 1, column = 2,sticky=W)
popupMenu.grid(row = 1, column =1, sticky=E)
 
# on change dropdown value
def change_dropdown2(*args):
  print( tkvar2.get() )
  f.delete(0, END)
  f.insert(0, tkvar2.get())
  
 
# link function to change dropdown
tkvar2.trace('w', change_dropdown2)


tkvar3 = StringVar(master)
# Fec
choices3 = { '1/2','2/3','3/4','5/6','7/8'}
tkvar3.set(parameter3_conv3) # set the default option
 
popupMenu = OptionMenu(master, tkvar3, *choices3)
Label(master, text="FEC", font = "Verdana 14 italic").grid(row = 2, column = 0)
Label(master, text="Div", font = "Verdana 14 italic").grid(row = 2, column = 2,sticky=W)
popupMenu.grid(row = 2, column =1, sticky=E)
 
# on change dropdown value
def change_dropdown3(*args):
  print( )
  g.delete(0, END)
  g.insert(0, tkvar3.get())
  
 
# link function to change dropdown
tkvar3.trace('w', change_dropdown3)

tkvar4 = StringVar(master)
# Tune
choices4 = { '100','500','1000','2000','5000','10000','-100','-500','-1000','-2000','-5000','-10000'}
tkvar4.set(parameter4_conv4) # set the default option
 
popupMenu = OptionMenu(master, tkvar4, *choices4)
Label(master, text="Tune", font = "Verdana 14 italic").grid(row = 3, column = 0)
Label(master, text="Hz", font = "Verdana 14 italic").grid(row = 3, column = 2,sticky=W)
popupMenu.grid(row = 3, column =1, sticky=E)
 
# on change dropdown value
def change_dropdown4(*args):
  print( )
  h.delete(0, END)
  h.insert(0, tkvar4.get())
  
 
# link function to change dropdown
tkvar4.trace('w', change_dropdown4)


mainloop()