Nokia RD40

Uit Projectgroep .540
Ga naar: navigatie, zoeken

Programmeren van 5 simplex kanalen


Gebruik het bestand ‘RD40_Calc_Rekenblad.xls‘. Vul in de groene velden 5 frequentie’s in. In de kolom Freqientie geeft u de ontvangstfrequentie,in de kolom Shift geeft u 0,0 voor een simplexkanaal of de shift in MHz voor een repeatershift.

Nr Frequentie RX TX Shift Label

1 430,5375 4886 4886 0,0 SIMP PG540 HAARLEM

2 438,7750 6204 4988 -7,6 RPTR PA0BDC HAARLEM

3 430,2000 4832 5088 1,6 RPTR PI2ASD AMSTERDAM

4 430,2875 4846 5102 1,6 RPTR PI2FLD ALMERE

5 435,5250 5684 5684 0,0 SIMP HOME 70CM AMSTERDAM

In de gele kolommen RX en TX verschijnen nu de deeltallen voor de RX en TX VCO.

Nu gaan we de 5 kanalen in het geheugen van de RD40 programmeren:a) service mode: parameter configuratie

Toets in: 70

OK

Display: Parameters Programming

1234

FCN

STO

Display: Parameter configuration


b) 1e kanaal programmeren

Toets in: 030

OK

4886

FCN

STO

Display: RX 4886

4886

FCN

STO

Display: TX 4886


c) 2e kanaal programmeren

Toets in: 031

OK

6204

FCN

STO

Display: RX 6204

4988

FCN

STO

Display: TX 4988

d) 3e kanaal programmeren

Toets in: 032

OK

4832

FCN

STO

Display: RX 4832

5088

FCN

STO

Display: TX 5088

e) 4e kanaal programmeren


Toets in: 033

OK

4846

FCN

STO

Display: RX 4846

5102

FCN

STO

Display: TX 5102

f) 5e kanaal programmeren


Toets in: 034

OK

5684

FCN

STO

Display: RX 5684

5684

FCN

STO

Display: TX 5684

Toets: *

Schakel de transceiver nu uit met de PWR toets, wacht 5 sec. En schakel de transceiver in om de geprogrammeerde kanalen te controleren en te voorzien van een tekst-label.

done