Quangcheng firmware flashen en programeren

Uit Projectgroep .540
Ga naar: navigatie, zoeken

info

- Word aan gewerkt !!- Hans f4vsj@florhans.bzh

Quansheng UV-K5/K6/5R v2.1.27 firmware

Quangchengred.png


Files, firmwares etc:


via webbrowser flashen

klik op de link:

https://egzumer.github.io/uvtools/?firmwareURL=https://github.com/egzumer/uv-k5-firmware-custom/releases/download/v0.21/egzumer_v0.21.packed.bin

en dit venster opend: getest in de volgende browsers:(wie heeft het in wondows met welke browsers geprobeerd?, graag een bericht)

  • Opera in Debian 12 Linux
  • Brave in Debian 12 Linux


Het flashen van firmware is mogelijk met een apart programma, maar kan nu veel eenvoudiger vanuit uw webbrowser (alleen Chromium-gebaseerde browsers zoals Chrome, Edge, Opera).

Ga gewoon naar de pagina met officieel uitgebrachte egzumer firmware-releases .

Gebruik een Baofeng/Kenwood-achtige USB-2-seriële kabel en sluit deze aan op uw computer.

Schakel UV-K5 uit

Zet de UV-K5 in de programmeermodus (houd de PTTknop ingedrukt en zet de UV-K5 aan, controleer of de zaklamp oplicht).

Druk vervolgens de programmeerkabel stevig in de radio

Selecteer de nieuwste/gewenste firmware en zoek naar 🗲FLASH WITH A BROWSER🗲de ingebouwde UV-mod-programmeerpagina . Wacht even en de firmware is geladen, of selecteer een ander bestand op uw pc.

Web browser flasher.png

via chirp flashen

Special:Redirect/file/Wikipedia.png

https://egzumer.github.io/uvtools/?firmwareURL=https://github.com/egzumer/uv-k5-firmware-custom/releases/download/v0.21/egzumer_v0.21.packed.bin


Links:

https://github.com/egzumer/uvk5-chirp-driver 
https://egzumer.github.io/uvtools/?firmwareURL=https://github.com/egzumer/uv-k5-firmware-custom/releases/download/v0.21/egzumer_v0.21.packed.bin
https://github.com/ludwich66/Quansheng_UV-K5_Wiki/wiki
https://github.com/egzumer/uv-k5-firmware-custom/wiki

welke Firmware ??

https://github.com/OneOfEleven/uv-k5-firmware-custom
https://github.com/fagci/uv-k5-firmware-fagci-mod/

copie/paste en vertaald...

Dit is met google trranslate vertaald, ik moet het nog doorlezen en op vouten corrigeren...(hans)

https://github-com.translate.goog/egzumer/uv-k5-firmware-custom/wiki?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp

Basisbediening en configuratie

Het radiodisplay is opgesplitst in een bovenste VFO en een onderste VFO. U kunt de bovenste/onderste selectie wijzigen door op F+ te drukken 2 A/B(of door lang in te drukken 2 A/B).

Elke VFO kan onafhankelijk van elkaar functioneren in frequentie- of kanaalmodus. Om van modus te wisselen, selecteert u de gewenste VFO en drukt u op F+ 3 VFO/MR(of houdt u lang ingedrukt 3 VFO/MR).

In de frequency modetypt u handmatig de frequentie in met het toetsenbord. U kunt ook tussen verschillende opties voor die VFO schakelen in het menu (eerste 13 menu-items). Als u de VFO instelt, kunnen de instellingen in een geheugenkanaal worden opgeslagen door naar het menu te gaan ChSaveen het geheugenkanaal te kiezen waarin de VFO moet worden opgeslagen.

In de channel modekunt u schakelen tussen opgeslagen geheugenkanalen. Geheugenkanalen kunnen handmatig worden toegevoegd zoals eerder vermeld of met een computerCHIRP

Waarschuwing
Gebruik Quansheng CPS niet, dit overschrijft aangepaste instellingen.

Frequentie/geheugen scannen

Frequentie scannen

Om een ​​frequentiescan te starten, schakelt u een VFO in frequentiemodus. Stel een startfrequentie in. Stel een frequentiestap in (menu Step). Begin met scannen met de aangepaste knopscanfunctie of door lang op de * Scanknop te drukken.

Scanfrequentiebereikfunctie

overschakelen naar de frequentiemodus stel de bovenste en onderste VFO-frequenties in om bereikgrenzen te scannen houd lang ingedrukt 5 NOAA, ScnRnghet label zou moeten verschijnen start het scannen door lang indrukken* Scan het scant tussen bepaalde grenzen 5 NOAAHoud of ingedrukt EXITof schakel de VFO's naar de ScnRngafsluitmodus ScnRngfunctie wordt ook ondersteund door spectrumanalysator. Als u de functie hebt geactiveerd, start u gewoon de spectrumanalyser .

Scannen van geheugenkanalen

Om kanalen te scannen die in het radiogeheugen zijn opgeslagen, schakelt u de VFO naar de geheugenmodus.

De radio beschikt over 2 scanlijsten. Elk geheugenkanaal kan tot 0, 1 of 2 lijsten behoren. Om een ​​kanaal aan/uit een lijst toe te voegen/te verwijderen, schakelt u de huidige VFO naar het gewenste kanaal en gaat u naar een menu ScAdd1of ScAdd2. U kunt ook lang op de 5 NOAAknop drukken. U ziet pictogrammen Ien IIeen aan- en uitschakeling aan de rechterkant van het kanaallabel.

Als u de scanlijsten instelt, kunt u beginnen met scannen door de aangepaste knopscanfunctie te gebruiken of door lang op * Scande knop te drukken. Als u tijdens het scannen op de functieknop drukt of deze lang ingedrukt houdt * Scan, wordt er van scanlijst gewisseld. U ziet het overeenkomstige pictogram links bovenaan het scherm: 1, 2 of * (ster betekent: alle geheugenkanalen). Actieve scanlijst kan ook worden gewijzigd met menu SList. U kunt scanlijsten en de bijbehorende kanalen bekijken door naar menu: SList1of te gaan SList2.

Algemene frequentie-/kanaalscanfuncties

U kunt tijdens het scannen de scanrichting wijzigen met UP/DOWNknoppen.

De scan kan worden gestopt met de EXITknop, het zoekresultaat wordt genegeerd en de frequentie/kanaal keert terug naar de frequentie/kanaal die was ingesteld voordat de scan begon. Als alternatief kunt u de scan stoppen met de knop PTTof MENU. In dat geval wordt de frequentie/het kanaal ingesteld op het laatste kanaal waarop uitzending werd gevonden.

Scannen met één frequentie (frequentiekopie), DCS/CTCSS-scannen

Met deze functie kunt u frequentie- en coderingsinstellingen achterhalen en kopiëren. Het zoeken naar frequenties werkt alleen bij sterke signalen. De zendende radio moet dichtbij zijn. Gebruik de functieknop om een ​​frequentiekopiefunctie (FC) te starten 4 FC. Het scannerscherm wordt geopend. Houd een PTT-knop op de andere radio ingedrukt. Wacht een paar seconden totdat de frequentie en code (indien gebruikt) op het scherm verschijnen. Met de knop kunnen de instellingen worden opgeslagen MENU. De instellingen worden opgeslagen op een kanaal of op de hoofd-VFO, afhankelijk van de modus waarin u de scan startte.

U kunt ook alleen zoeken op de DCS/CTCSS-code voor een frequentie die is ingesteld op de hoofd-VFO. Kies de gewenste frequentie of kanaal en druk op F+ * SCAN. Hetzelfde scherm zal verschijnen, maar het zoeken naar frequenties zal worden weggelaten, in plaats daarvan zal de frequentie van de hoofd-VFO worden gebruikt. Wacht tot er een signaal verschijnt of druk op de PTT op de andere radio. Het duurt 1-2 seconden voordat de code wordt gevonden. De opslagprocedure is hetzelfde als hierboven.

Er is nog een andere optie voor het scannen van DCS/CTCSS-codes. Kies de gewenste frequentie of een kanaal. Ga naar het menu RxDCSof RxCTCS. Ga naar de menuoptie en druk op * SCANde knop. Er verschijnt een SCAN-label. Wacht op een radiosignaal of druk op de PTT-knop op de andere radio. Wanneer de code wordt gevonden, verdwijnt het SCAN-label. Om op te slaan, bevestigt u de optie met de MENUknop. Het maakt niet uit via welke van de twee menu-items u de scan start. Zowel DCS als CTCSS worden altijd gevonden en het menu-item wordt gewijzigd in het juiste menu-item.

1750 Hz toneburst voor repeatertoegang

Wanneer PTTwordt ingedrukt, kan de 1750 Hz worden geactiveerd door op Function-button-II( zijtoets 2, onder ) te drukken

DTMF-oproepen (decodering)

DTMF- oproepen kunnen worden ingeschakeld in het menu D Decd(DTMF-decodering). Om het hele systeem in te stellen heeft u een computer en programmeerkabel nodig (gebruik Chirp ). ANI IDU moet elke radio wijzigen (programmeerbaar vanaf de computer) zodat deze uniek is in uw netwerk. Het is ook een goed idee om de lijst met contacten, hun ID's en namen te programmeren.

Het basisidee is om één bepaalde persoon (of een groep) uit velen op dezelfde frequentie te kunnen bellen. Als u DTMF-oproepen op een bepaald kanaal inschakelt, zal uw radio stil zijn op dat kanaal totdat er een inkomende oproep binnenkomt met de bestemmings-ID die overeenkomt ANI IDmet uw radio. Als u de oproep ontvangt, wordt er een tijdvenster geopend waarin de luidspreker wordt geactiveerd en een persoon aan de andere kant met u kan praten. Het tijdvenster verstrijkt na een vertraging die is ingesteld in D Holdde menu-invoer vanaf het moment waarop het binnenkomende signaal verdwijnt.

Het oproeppatroon is recipient*senderwaarbij de ontvanger de radio is ANI IDwaarnaar de oproep wordt verzonden, en de afzender ANI IDeen radio is die de oproep verzendt (bijvoorbeeld 102*103). In QS radio hoeft u alleen de ontvanger-ID in te voeren, de rest wordt automatisch toegevoegd. U kunt de oproep op twee manieren verzenden. Eén daarvan is dat u naar het menu gaat D list, een contactpersoon uit de lijst kiest en op de MENU-knop drukt. De ID ervan wordt gekopieerd naar het DTMF-invoervak. U kunt de oproep verzenden met de PTT-knop. U kunt het DTMF-invoervak ​​ook openen door kort op * SCANde knop te drukken, de 3-cijferige ontvangers-ID in te voeren en op PTT te drukken om te verzenden.

U kunt #een wildcard gebruiken in plaats van een van de ID-cijfers om groepsgesprekken te voeren waarbij elke radio die overeenkomt met het patroon wordt geactiveerd. Je kunt met name bellen ###om iedereen te bellen.

Menu-items voor DTMF-oproepen:

ANI ID- ID van uw radio. D ST- DTMF-sitetoon, of u de tonen in uw luidspreker wilt horen terwijl ze worden verzonden D Resp DO NOTHING- doet niets RING- radio piept terwijl het ontvangsttijdvenster actief is REPLAY- stuurt een DTMF-oproep terug naar de beller BOTH- zowel REPLAY als RING D Hold- lengte van een ontvangsttijdvenster D Prel- DTMF-oproepvoorbelasting, tijd vanaf de activering van het RF-pad tot het moment waarop de DTMF-codes worden verzonden, een hogere waarde geeft de ontvangende radio de tijd om het signaal te detecteren en de squelch op tijd te openen, zodat de codes niet verloren gaan D Decd- schakelt de DTMF-decodering in D List- lijst met DTMF-contacten

TX op alle banden

Waarschuwing

Deze wijziging is NIET GETEST en is ALLEEN bedoeld voor ONDERZOEKDOELEINDEN, om de mogelijkheden van het apparaat en de chipset te verkennen. NIET zenden op illegale frequenties. Gebruik een dummyload. De auteur(s) en bijdrager(en) van deze repository zijn NIET aansprakelijk voor eventuele schade, rechtszaken of andere gevolgen van het misbruik van deze onderzoeksfirmware en aanvaarden geen enkele schuld. Door firmware uit deze repository te installeren, accepteert u de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen en ziet u af van het recht om juridische stappen te ondernemen tegen de auteur(s).

Deze optie geeft je niet de mogelijkheid om in een andere modulatie dan FM te zenden, dit is een hardwarebeperking. Als u overschakelt naar AM of SSB, wordt alleen de AF-audio-uitvoermodus van een RF IC gewijzigd. Het schakelt niet het hele IC in AM/SSB-modus. Dit is alleen om te luisteren. Deze firmware is ook gebouwd met een extra vergrendeling die TX blokkeert wanneer AM of SSB is ingeschakeld.

Als voorbeeld tegen het gebruik hiervan voor daadwerkelijke communicatie, kunt u het volgende diagram bekijken voor het zendvermogen voor een transmissie op 27,254 MHz:

txspectrum

27,254 MHz -> 228 microwatt 54 MHz -> 2,4 milliwatt 81 MHz -> 230 milliwatt 109 MHz -> 558 milliwatt 136 MHz -> 412 milliwatt 163 MHz -> 122 milliwatt 190 MHz -> 14,8 milliwatt 218 MHz -> 2 milliwatt En tenslotte op 245 MHz -> 2,6 milliwatt. CREDITS: https://github.com/Tunas1337/UV-K5-Modded-Firmwares#even-bigger-warning

Hoe TX op alle banden te ontgrendelen

Ga naar het verborgen menu Menu openenF-Lock Kies optieUNLOCK ALL Herhaal stap 2-3 10 keer. Doe het voorzichtig, als u bevestigt dat een andere optie in de procesteller op nul wordt gezet, moet u dat nog 10 keer herhalen.

---

Menubediening

Het menu is toegankelijk met de Mknop (kort indrukken) .

Eenmaal in het hoofdmenu worden de menu-items aan de linkerkant van het scherm weergegeven. Het momenteel geselecteerde menu-item wordt gemarkeerd en de huidige waarde voor dat menu-item wordt aan de rechterkant weergegeven. Ook wordt linksonder een nummer van het menu-item weergegeven, variërend van 01 tot het hoogste nummer.

Om het te openen menu-item te vinden, UP/DOWNkunnen de pijltoetsen worden gebruikt, of kan het menu-itemnummer (zie onderstaande lijsten) worden ingevoerd op het numerieke toetsenbord. Om toegang te krijgen tot de VOX-instellingen kan bijvoorbeeld een nummer 57 op het toetsenbord worden ingevoerd.

Zodra het gewenste menu-item is gemarkeerd, Mkunt u door op de enu-toets te drukken, dat menu-item openen.

Zodra het menu-item is geselecteerd, kunt u door op de pijltjestoetsen omhoog en omlaag te drukken de instelling voor dat menu-item aanpassen. Om de selectie te bevestigen, drukt u op de Menu-toets. Om de selectie te annuleren, drukt u op de EXITtoets.

Hoofdmenu

Het nummer voor de menu-item-beschrijving is een menu-itemnummer dat gebruikt kan worden voor snelle selectie

Step (1)

stap van de frequentie (in kHz), knoppen omhoog/omlaag veranderen de frequentie met deze waarde, u kunt ook alleen een frequentie instellen die een veelvoud is van deze waarde. 2,50/5/6,25/10,00/12,50/25,00/8,33 zijn de stappen die kunnen worden ingesteld door programmeersoftware, alle andere stappen zijn uitbreidingen van de standaardsoftware en kunnen alleen via dit menu-item worden geselecteerd

TxPwr (2)

radio-uitgangsvermogen (LOW/MID/HIGH)

3 RxDCS

Sorry nog niet klaar...

ontvanger digitaal gecodeerde squelch, als u dit inschakelt, wordt squelch alleen ontgrendeld als deze code wordt ontvangen. U kunt een DCS/CTCSS-scan starten terwijl u zich in deze menuoptie bevindt door op * SCANde knop te drukken RxCTCS- Ontvanger Continu toongecodeerd squelch-systeem, squelch wordt alleen ontgrendeld als deze code wordt ontvangen. U kunt een DCS/CTCSS-scan starten terwijl u zich in deze menuoptie bevindt door op * SCANde knop te drukken TxDCS- Zender digitaal gecodeerde squelch, de radio verzendt een bepaalde code tijdens het zenden TxCTCS- Zender Continu toongecodeerd squelch-systeem, de radio verzendt een bepaalde code tijdens het zenden TxODir- zenderfrequentie offsetrichting TxOffs- Offsetwaarde zenderfrequentie W/N- bandbreedte gebruikt door transceiver BREED - 25 kHz SMAL - 12,5 kHz Scramb- scrambler, vervormt de audio zodat het moeilijker te begrijpen is voor andere luisteraars, als twee radio's dezelfde instelling gebruiken kunnen ze communiceren BusyCL- blokkering van bezet kanaal, blokkeert het zenden van radio's omdat signaal wordt ontvangen (met BUSY op het scherm terwijl PTT wordt ingedrukt) Compnd- compander (compressor/expander), maakt het mogelijk signalen met een groot dynamisch bereik te verzenden over faciliteiten met een kleiner dynamisch bereik, verbetert de audiokwaliteit, beide radio's moeten deze optie gebruiken Demodu- demodulatormodus, standaard is FM, AM/USB kan alleen worden gebruikt om te luisteren ScAdd1- kanaal toevoegen aan scanlijst 1 ScAdd2- kanaal toevoegen aan scanlijst 2 ChSave- sla de huidige instelling op in een geheugenkanaal ChDele- geheugenkanaal verwijderen ChName- wijzig de naam van het geheugenkanaal Gebruik de omhoog/omlaag-toetsen om een ​​kanaal te selecteren dat u wilt bewerken Druk nogmaals op de Menu-knop om de naambewerkingsmodus te openen Gebruik de toetsen omhoog/omlaag of cijfers (0 ~ 9) om door de letters enz. te bladeren. Druk op de Menu-knop om naar de volgende tekenpositie te gaan Herhaal bovenstaande twee stappen tot je het einde bereikt Wanneer "Zeker?" verschijnt. Druk op Menu om op te slaan of op Afsluiten om te annuleren Druk op elk gewenst moment op Afsluiten om de bewerking te annuleren en terug te keren naar het hoofdmenu. SList- selecteert welk kanaal wordt gebruikt door de geheugenkanaalscanner SList1- kanalen toegewezen aan scanlijst 1 SList2- kanalen toegewezen aan scanlijst 2 ScnRev- scan hervattingsmodus CARRIER - scan hervatten nadat het signaal verdwijnt TIME-OUT - hervat de scan na een pauze van 5 seconden STOP - stop de scan nadat u een signaal heeft ontvangen F1Shrt- zijknop 1 korte drukfunctie F1Long- zijknop 1 lange drukfunctie F2Shrt- zijknop 2 korte drukfunctie F2Long- zijknop 2 lange drukfunctie M Long- menuknop functie lang indrukken KeyLck- automatische toetsenbordvergrendelingsoptie TxTOut- maximale verzendtijdlimiet BatSav- batterijbesparingsoptie, een snelheid tussen actieve tijd en slaaptijd Mic- microfoongevoeligheid MicBar- microfoonbalk die verschijnt tijdens het zenden ChDisp- kanaalweergavestijl POnMsg- Inschakelbericht BatTxt- extra batterijwaarde op de statusbalk in% of volt BackLt- duur van de achtergrondverlichting BLMin- minimale helderheid van de achtergrondverlichting; wanneer de achtergrondverlichting van het scherm UIT wordt gezet, wordt deze gedimd naar deze waarde BLMax- maximale helderheid van de achtergrondverlichting. Wanneer de achtergrondverlichting van het scherm wordt ingeschakeld, wordt deze helder tot deze waarde BltTRX- activering van de achtergrondverlichting op TX of RX Beep- pieptoon bij indrukken toetsenbord Roger- Roger-pieptoon aan het einde van de verzending STE- squelch tail eliminator, elimineert ruis aan het einde van een transmissie RP STE- repeater squelch-staarteliminator 1 Call- één toetsoproepkanaal, waarmee u snel kunt overschakelen naar het kanaal met 9 Callknop ANI ID- DTMF-communicatie radio-ID UPCode- DTMF-code die aan het begin van de verzending wordt verzonden DWCode- DTMF-code die aan het einde van een verzending wordt verzonden PTT ID- stelt in of UPCodeen/of DWCodemoet worden verzonden D ST- DTMF-zijtoonschakelaar, waarmee u uitgezonden tonen via de radioluidspreker kunt horen D Resp- DTMF-decoderingsreactie NIETS DOEN: niets doen BEL - Lokaal belsignaal ANTWOORD - antwoord antwoord BEIDE - lokaal belsignaal + antwoordantwoord D Hold- DTMF automatische resettijd D Prel- DTMF-voorlaadtijd D Decd- schakelt DTMF-decoder in D List- lijst met DTMF-contacten D Live- geeft DTMF-codes weer die via de radio zijn ontvangen in het midden van het scherm AM Fix- activeert de autogain AM fix-functie VOX- stem TX activering gevoeligheidsniveau VOX-instelling BatVol- batterijspanning en percentage RxMode- stelt in hoe de bovenste en onderste frequentie worden gebruikt ALLEEN MAIN - zendt en luistert altijd op de hoofdfrequentie DUAL RX RESPOND - luistert naar beide frequenties. Als er een signaal wordt ontvangen op de secundaire frequentie, wordt deze een paar seconden hierop vergrendeld, zodat u op de oproep kunt reageren ( DWR) CROSS BAND - zendt altijd uit op de primaire frequentie en luistert op de secundaire frequentie ( XB) MAIN TX DUAL RX - zendt altijd uit op de primaire zender, luistert naar beide ( DW) Sql- squelch-gevoeligheidsniveau Verborgen menukaart Het verborgen menu wordt geactiveerd door PTT+ ingedrukt te houden SIDE BUTTON 1terwijl u de radio aanzet en vervolgens alle toetsen los te laten.

F Lock- stelt het TX-frequentiebandplan in. DEFAULT+ (137-174, 400-470) - staat TX toe op standaardbanden, plus opties Tx 200, Tx 350,Tx 500 FCC-HAM (144-148, 420-450) CE-HAM (144-146, 430-440) GB-HAM (144-148, 430-440) (137-174, 400-430) (137-174, 400-438) ALLES UITSCHAKELEN - schakelt TX op alle frequenties uit UNLOCK ALL - maakt TX op alle banden mogelijk (het heeft een extra vergrendeling, lees een wiki over hoe je dat kunt inschakelen ) Tx 200- maakt TX op 200 MHz mogelijk Tx 350- maakt TX op 350 MHz mogelijk Tx 500- maakt TX op 500 MHz mogelijk 350 En- maakt RX mogelijk op 350 MHz ScraEn- Schakelt de scrambler-functie in BatCal- batterijkalibratie, meet de spanning aan de achterkant van de radio en pas de waarde in het menu dienovereenkomstig aan BatTyp- Batterijtype, 1600 mAh en 2200 mAh batterij hebben een zeer verschillende ontladingscurve, dit wordt gebruikt om het batterijniveaupercentage te berekenen Reset- reset de radioconfiguratie-instellingen VFO - verwijdert alleen kanaalinstellingen ALL - reset alle radio-instellingen

knopfuncties

sprectrumanalyser

FM Radio ontvanger

Firmware flashen

Verschillen met de QS Standard Firmx=ware===