Repeater Menu Struktuur

Uit Projectgroep .540
Ga naar: navigatie, zoeken
HOOFDMENU
1: Repeater timing instellingen
2: S-Toon instellingen
3: Callgever instellingen
4: RF instellingen
5: Functie menu
6: Switches menu

q: Quit, exit
r: RESET repeater
21:41:26 RD 540 Keuze: 

Repeater Timing menu

d: DTMF enable ( aan )
a: Afval beveiliging ( 54000 )
b: Afval Delay ( 300 )
c: Einde QSO delay ( 900 )
d: Storings-delay ms ( 1 )
f:  Snotneus ( 20 )
g: Repeater ON/OFF tijden instellen ( 1 - 5 )
h: Wekker tijdelijk uitzetten ( uit )
i: Snelheids detectie qso ( 50 )
j: Minimale signaalsterkte voor rogerpiep ( 350 )
s: S-Toon onderdrukkings waarde bij snelle QSO's ( 5 )

1: Repeater timing instellingen
2: S-Toon instellingen
3: Callgever instellingen
4: RF instellingen
5: Functie menu
6: Switches menu
q: Quit, exit

Keuze:2

S-TONEN MENU

a: Lengte van S-Toon (150 )
b: Stap S-Toon ( 100 )
c: Vertraging van S-Toon ( 200 )
d: S-toon aan/uit ( aan )
e: QRT-toon  aan/uit ( aan )
f:  Keuze piep/voice/normaal/snot/sterkte ( Zachte Sterkte-Piep + snotneus) )
g: Lengte van snotneus rogerpiep (150 )

1: Repeater timing instellingen
2: S-Toon instellingen
3: Callgever instellingen
4: RF instellingen
5: Functie menu
6: Switches menu
q: Quit, exit

Keuze:3

CALLGEVER MENU

a: Interval Callgever ( 5 minuten )
b: Frequentie Callgever ( 700 Hz )
c: Snelheid Callgever ( 9 )
d: Audio sterkte Callgever ( 3 )
e: Call gever Call ( PE2JKO TEST )

1: Repeater timing instellingen
2: S-Toon instellingen
3: Callgever instellingen
4: RF instellingen
5: Functie menu
6: Switches menu
q: Quit, exit

Keuze:4
RF MENU

a: Tx-power ( 255 )
b: Squelch ( 476 )
c: Input Frequentie ( 4310750 )
d: Output Frequentie ( 4386750 )
e: Control Channel Frequentie ( 4321000 )
f:  Control Channel Squelch ( 480 )
g: Control Channel switch freq ( 8 )
h: TX aan
i:  TX uit
j:  Zwaai ( 0 )
k: Gevoeligheid ( 136 )
l:  Audio harder/zachter ( 0 )
m: Squelch Samples max 255 ( 10 )

1: Repeater timing instellingen
2: S-Toon instellingen
3: Callgever instellingen
4: RF instellingen
5: Functie menu
6: Switches menu
q: Quit, exit

Keuze:5

FUNCTIE MENU

a: Toon generator
b: Zend Callgever
c: Stuur DTMF code
d: 5 Tone keuzelijst RD540 groep
f: Vrije 5TVO tonen keuze
g: Gevoeligheid meting
h: Power meting
i: Freq meting


1: Repeater timing instellingen
2: S-Toon instellingen
3: Callgever instellingen
4: RF instellingen
5: Functie menu
6: Switches menu
Q: Quit, exit

Keuze:6

SWITCHES MENU

a: IP/Subnet/Gateway Adres instellen
b: 1750 Hz detektie ( aan )
c: Repeater AAN/UIT ( aan )
d: DTMF enable ( aan )
e: CTCSS RX freq ( 241 )
f: Tweede ingang enable ( uit )
g: Controle freq enable ( aan )
h: Tolerantie 1750 hz detektie ( 100 )
i: Tolerantie CTCSS hz detektie ( 4 )
j: Alleen 1750, geen CTCSS det. ( uit )
k: UDP enable ( aan )
l: 1750 Hz gevoeligheid, samples per ms ( 5 )

1: Repeater timing instellingen
2: S-Toon instellingen
3: Callgever instellingen
4: RF instellingen
5: Functie menu
6: Switches menu
Q: Quit, exit

Keuze:a

IP Instellingen

a : Ip Adres
b : Subnet Adres
c : Gateway Adres
Huidige instelling zijn :
IP Adres : 192.168.2.54
Subnet Adres : 255.255.255.0
Gateway : 192.168.2.1
1: Repeater timing instellingen
2: S-Toon instellingen
3: Callgever instellingen
4: RF instellingen
5: Functie menu
6: Switches menu
q: Quit, exit

Keuze: