Spotnikfiles

Uit Projectgroep .540
Ga naar: navigatie, zoeken

Spotnik files uitleg:

/etc/spotnik

Wat staat waar?

de hele Spotnik software van F5NLG:

/etc/spotnik

de hele webgui van F4GVB:

/opt/spotnik/gui

het spotnik, pg540 of testen menu:

/usr/bin

de sa818 config menu's

/usr/sbin

Wat kun je waar aanpassen?

nog niets ingevuld

Hoe start de spotnik op

Boot en gaat naar /etc/rc.local

/etc/spotnik/restart
...
cd /opt/spotnik/gui
make start
exit 0


dus naar /etc/spotnik/restart: in deze file staat in welk netwerk we het laatst ingelogt waren.

#!/bin/bash
network=`cat /etc/spotnik/network`
/etc/spotnik/restart.$network

en naar /etc/spotnik/network

540

dus naar /etc/spotnik/restart.540

#!/bin/bash
# DTMF 540 PG540 #
# Stop svxlink
 pkill -TERM svxlink
 sleep 2
# Save network in network file
 echo "540" > /etc/spotnik/network
 rm -f /etc/spotnik/svxlink.540
 sleep 1
 cat /etc/spotnik/svxlink.cfg >/etc/spotnik/svxlink.540
 echo "HOST=192.168.x.x" >>/etc/spotnik/svxlink.540
 echo "AUTH_KEY=password" >>/etc/spotnik/svxlink.540
 echo "PORT=00000" >>/etc/spotnik/svxlink.540
 sleep 1
# Clear logs
 > /tmp/svxlink.log
# Launch svxlink
 svxlink --daemon --logfile=/tmp/svxlink.log --pidfile=/var/run/svxlink.pid --runasuser=root --config=/etc/spotnik/svxlink.540
 sleep 1
# Enable propagation monitor module and IP address
 echo "10#" > /tmp/svxlink_dtmf_ctrl_pty
 echo "93#" > /tmp/svxlink_dtmf_ctrl_pty
 • SVXlink word gestopt
 • 540 word in network gesaved
 • restart.540 word removed
 • svxlink.540 word aangemaakt
 • reflector inlog erin gekopieerd
 • svxlink.log gecleard
 • svxlink gestart met de logfile en goede config file
 • announcement propagation monitor and IP address

En dan ben je ingelogt op het 540 netwerk

switchen van netwerk of configuratie

via Midnight Commander

als je dan in /etc/spotnik meerdere restart files EN svxlink.xxx files hebt,kun je heel eenvoudig omschakelen van het één naar de andere net netwerk, door de ene of de andere restart file te aktiveren.

Dit kan natuur lijk gewoon in een mc venster, door er op te dubbelklikken.

De restart.xyz zijn executable.


Etcspotnik.png

via een menuutje

Dit menuutje heet testen (van test & engels) en ziet er zo uit:


Testenmenu.png

Er staan wat vraagtekens in dit menuutje,word alleen door mijzelf gebrukt en is niet helemaal werkend

Het menu in de pg540 spotnik heet pg540 en is een stuk korter, omdat niet iedereen alle mogenlijkheden nodig heeft...

Het ziet er zo uit:

540menu.png

Eenvoudig te editeren en aan te passen:


#!/bin/bash
# Selection menu for Spotnik-v2.00en PG540 Network 
#
# F5NLG 11/12/2017 origine
# F4VSJ 13/03/2018 english translation
#     30/03/2018 modifications for 540 network
#     28/04/2018 mods after live test mwl
#     15/07/2018 V2.00en
#
#
while : ; do
choix=$(whiptail --title "Configuration menu for PG540 Network" --menu "         scroll and choose an option:" 33 69 25 \
01 " Launch Spotnik on the .540 Network '540'" \
02 " Launch Spotnik on the Urgency Network'112'" \
03 " See the Spotnik logfile, 'ctrl c' to quit" \
04 " Configure Wifi or Ethernet " \
05 " Adjust the audio with Alsamixer" \
06 " Edit svxlink.cfg for the reflector, call and gps coordinates" \
07 " Edit Airport for the meteo information" \
08 " Run MC Midnight Commander" \
09 " Configure the SA818 Spotnik Delta module" \
10 " Complete reboot" \
11 " Please report bugs to F4VSJ@florhans.bzh"   3>&1 1>&2 2>&3)
exitstatus=$?
#on recupere ce choix
#exitstatus=$?
if [ $exitstatus = 0 ]; then
  echo "Your chosed option:" $choix
else
  echo "You chosed Cancel."; break;
fi
# case : action en fonction du choix
case $choix in
# .540 Network
01)
/etc/spotnik/restart.540 ;;
# Urgency Network
02)
/etc/spotnik/restart.112 ;;
# view svxlink.log
03)
/etc/spotnik/view_svx ;;
# config wifi, ehternet
04)
nmtui ;;
# sound adjust
05)
alsamixer && alsactl store ;;
# edit svxlink.cfg
06)
mcedit /etc/spotnik/svxlink.540 ;;
# edit airport ModuleMetarInfo
07)
mcedit /etc/spotnik/svxlink.d/ModuleMetarInfo.conf ;;
# run midnicght commander
08)
mc /etc/svxlink ;;
# 818 prog
09)
818-prog ;;
# reboot
10)
reboot ;;
# report bugs
11)
echo report bugs to: f4vsj@florhans.bzh
esac 
done
exit 0

via de webinterface

In de pg540 uitvoering staan er maar 2 netwerken in:

 • PG540 Netwerk
 • urgency network

Urgency network is (nog) niet in gebruik, maar met een 2de reflector eenvoudig aan te zetten. config file aanpassen met server,inlog en poort en klaar.


Home1.png


Dit ziet er dan weer zo uit aan de software kant:

Dit is een gedeelte van de index.js file.

De hele webgui staat op /opt/spotnik/gui en gepubliceerd op :Spotnik GUI

Deze file is dus met copy/modifie/paste ook weer eenvoudig aan te passen


.......
<select
required
name="network"
className="form-control"
value={this.state.network}
onChange={this.handleNetworkChange}>
<option value="rrf">RRF Réseau des Répéteurs Francophones</option>
<option value="fon">FON French Open Network</option>
<option value="tec">TEC Salon Technique</option>
<option value="urg">URG Salon Urgence</option>
<option value="stv">STV Salon SSTV</option>
<option value="cd2">CD2 Salon Codec2</option>
<option value="el">EL Réseau EchoLink</option>
<option value="540">Project Group .540 Network</option>
</select>
.......


tot zover vandaag, hans f4vsj 13 dec 2018